Önleyici Bakım

Üretimi daha verimli hale getirmenin bir yolu da plansız duruşları düşürüp, planlı duruşlar yapmaktır. Plansız duruşlarda; olası bir arıza durumunda sistem olması gerekenden çok daha fazla duracağı için  verimlilik de azalacaktır. Bundan dolayı sistemin arızalandığında alarm vermesinden çok arızalanmadan önce alarm vermesi istenmektedir. Böylece planlı duruşlar ile bir motorun arıza yapmadan önce ”ben arıza yapacağım” bilgisini vermesi duruş süresini %80 azaltacaktır.

Önleyici bakım firma önceliklerine göre değişebilir. Bu dataları almak tamamıyla firma bakım ekibi ile ortak düşünülerek ve keşif yaparak mümkün.

Genel olarak uygulama şu şekilde yapılır.

  • Durduğu taktirde hayati derecede sıkıntı çıkaracak ana noktalar bakım ekibi ile beraber belirlenir.
  • Daha sonra sinyallerin nasıl alınacağı tartışılır
  • Sinyaller için Alarmlar ve alt-üst değerler SCADA veya MES sistemine girilir.

Başlıca kullanılan Önleyici Bakım verileri;

  • Motor Titreşim sensörü ile motorun titreşim frekansını alıp titreşim arttı ise bakıma sinyal göndermek,
  • Enerji analizörü üzerinden makinanın veya bir motorun akım tüketimi arttı ise arıza yapmadan bakıma sinyal göndermek,
  • Ultrasonic ısı sensörleri ile mekanik bir mil, parça veya motorun ısısını takip edip ısı set edilen değerin üzerinde ise bakıma sinyal göndermek,
  • Servo Motor veya AC sürücüleri ile haberleşip akım çekmesi durumunda bakıma sinyal göndermek,
  • Pnomatik valflerin açıp kapama ömürlerini sisteme girip, ömrünü tamamlamasına yakın bakım ekibine sinyal göndermek,
  • Basınç sensörlerinden sinyal alıp sistem basıncı istenilen değerin altına düştüğün de bakım ekibine sinyal göndermek,
  • Yağlama sensörlerin sinyal alıp yağ değeri istenilen değerin altına düştüğün de bakım ekibine sinyal göndermek,

Önleyici bakım sinyalleri Bakım ekibine mail, SMS veya Sistemlerine alarm olarak gönderilebilir. Kontrol için sahaya makina başına giden bakım personeli kartını barkoda okutarak müdahalenin hangi bakım personeli tarafından ne zaman başladığı bilgisini arıza oluşum zamanı ile birlilkte sisteme göndermiş olur.

Bu bilgiler online SAP ye aktarılarak İK ya kadar gönderilip bakım personeli için performans raporu oluşumuna katkıda bulunabilir.

EnglishGermanTurkey